Svenska English

CelesteMetoden®

Uppnå Harmoniskt Högre Kvalitativt Multidimensionellt Kvantmedvetande

CelesteMetoden® är ett trestegsprogram som genom självrealisering leder till ökad medvetenhet om det Manifesterade och det Omanifesterade universumet. CelesteMetoden® återställer Själskontrollen i en Sinneskontrollerad individ.

Du får nycklarna till livets gåta, till den uråldriga universella kunskapen, som är nödvändig för att vända din individuella involution till kosmisk evolution och utveckling.

CelesteMetoden® Quick Start

  • Börja med ett Free Membership och få grunderna om det Högre Kvalitativa Multidimensionella Kvantmedvetandet.
  • Beställ en Röstkod för att att accelerera processen.

CelesteMetoden® Steg 1

Information – Öka Medvetenheten om dig själv och kosmos med AIC:s Självrealiserings- och Utvecklingsprogram. Denna CelesteMetoden® Steg 1 är en informations- och utvecklingsdel för dig.

CelesteMetoden® Steg 2

Analys – Individuell Telemetrisk Hälsoanalys. Denna CelesteMetoden® Steg 2 är hälsoanalys för dig:

  • Hälsoanalys: Multifunktionell Analys.

CelesteMetoden® Steg 3

Åtgärd – Låt din Individuella Telemetriska Kvantharmonisering verka helt automatiskt flera dagar i veckan. Denna CelesteMetoden® Steg 3 är åtgärdsdelen för din hälsa och accelererad utveckling:

  • Bli Forskningshälsomedlem – Telemetrisk Skalärvågsmedicin
  • Forskningsmedlemskapet QH inkluderar nu 4 röstkoder