Svenska English

CelesteMetoden®

Steg 1, information:

CelesteMetoden, Steg 1

Steg 2,3 Analys, Åtgärd:

CelesteMetoden Steg 2,3

Uppnå Harmoniskt Högre Kvalitativt Multidimensionellt Kvantmedvetande

CelesteMetoden® är ett trestegsprogram som genom självrealisering leder till ökad medvetenhet om det Manifesterade och det Omanifesterade universumet. CelesteMetoden® återställer Själskontrollen i en Sinneskontrollerad individ.

Du får nycklarna till livets gåta, till den uråldriga universella kunskapen, som är nödvändig för att vända din individuella involution till kosmisk evolution och utveckling.

CelesteMetoden®

1. Information – Öka Medvetenheten om dig själv och kosmos med AIC:s Självrealiserings- och Utvecklingsprogram.

2. Analys – Individuell Telemetrisk Hälsoanalys.

3. Åtgärd – Låt din Individuella Telemetriska Kvantharmonisering verka helt automatiskt flera dagar i veckan.

Läs mer om CelesteMetoden®