We have two dedicated languages on celestemetoden.com: English and Swedish. Behind login, all text is English and Swedish. You can also select any language via language selection (Translate) at the top right (automatic translation).

Vi har två dedikerade språk på celestemetoden.com: engelska och svenska. Bakom inloggning har alla brev engelsk och svensk text. Det går även att välja vilket språk som helst via språkval (Translate) längst uppe till höger (automatisk översättning).